2 days ago

Zawiadomienie – szkolenia i symulacje

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...

2 days ago

Obwieszczenie – kursy z coachingu

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 read more...

3 days ago

Informacja – szkolenia handlowe

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

3 days ago

Obwieszczenie – warsztaty z chińskiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 htt read more...

4 days ago

Zaproszenie – szkolenia z fizykich

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 htt read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z mentoringu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szk read more...

6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z czeskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...