11 months ago

Zaproszenie – szkolenia z fizykich

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 htt read more...11 months ago

Informacja – szkolenia z mentoringu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szk read more...